Tomasz Wach

O nas

Tomasz Wach

 • Specjalizuje się w prawie cywilnym gospodarczym, zwłaszcza w kontraktach handlowych oraz procesach sądowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oraz opiniowaniu umów dla sektora prywatnego i publicznego.
 • Świadczy usługi z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa budowlanego. Współpracuje z działającymi w Polsce deweloperami, generalnymi wykonawcami, architektami, software house’ami, start-up’ami oraz spółkami z szeroko rozumianej branży IT.
 • Tworzy, opiniuje oraz negocjuje umowy z zakresu IT, w szczególności:
  • umowy licencyjne oraz umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
  • umowy wdrożeniowe na systemy IT w tradycyjnym modelu kaskadowym,
  • umowy wdrożeniowe na systemy IT w zwinnych metodykach zarządzania projektami (AGILE/SCRUM),
  • umowy na serwis i utrzymanie systemów informatycznych (SLA, Maintenance),
  • umowy pośrednictwa pracowniczego w branży IT (umowy body leasingowe, outsourcing pracowników IT, dostarczanie kadry IT, etc.),
  • umowy za zakresu poufności oraz zakazu konkurencji (NDA, NCA),
  • umowy z zakresu tworzenia oraz utrzymywania baz danych,
  •  umowy B2B oraz regulacje B2E,
  • regulaminy świadczenia usług przez start-up’y oraz portale internetowe.
 • Tworzy, opiniuje oraz negocjuje umowy z branży budowlanej i branży nieruchomości, w szczególności:
  • umowy o roboty budowlane od strony inwestorów, generalnych wykonawców oraz podwykonawców,
  • umowy o dzieło w procesach budowlanych,
  • umowy developerskie oraz inwestycyjne,
  • umowy najmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości,
  • umowy o zarządzenie nieruchomościami.
 • Prowadzi procesy cywilne w zakresie:
  • prawa własności intelektualnej, prawa budowlanego oraz prawa rzeczowego,
  • ochrony dóbr osobistych, w tym roszczeń tytułem szkód na mieniu i osobie,
  • odpowiedzialności kontraktowej, zarówno przeciwko osobom fizycznym jak i osobom prawnym,
  • prawa wekslowego i depozytowego,
  • ustalania istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,
  • prawa konsumenckiego,
  • postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego,
  • windykacji należności,
  • postępowania mediacyjnego
 • Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, w tym:
  • audyty podmiotów gospodarczych oraz wdrażanie korporacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO),
  • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD),
  • tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • tworzenie oraz opiniowanie wewnętrznych polityk bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych.

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Zgadzam się